Pratila navigaciju, pa završila na željezničkim šinama